Αναλαμβάνουμε την μεταφορά των προϊόντων μας από τις εγκαταστάσεις μας στον επαγγελματικό χώρο του πελάτη με δική μας ευθύνη χωρίς επιπλέον χρέωση. Διενεργούμε ποιοτικό έλεγχο πριν την αποστολή των εμπορευμάτων ώστε τα εμπορεύματα που θα παραλάβει ο πελάτης μας να είναι έτσι όπως έχει συμφωνηθεί. Επίσης ένας δεύτερος έλεγχος γίνεται κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων μαζί με τον πελάτη για να επικυρωθεί ότι εκτελέστηκε επιτυχώς η παραγγελία.Διατηρούμε στοιχειά ιχνηλασιμότητας από την συγκομιδή την διαλογή ως τον τελικό προορισμό των προϊόντων μας.